شیوه نامه دریافت شهریه و هزینه های آموزشی دانشجویان پردیس بین الملل

-شهریه شامل دو بخش ثابت و متغیر است که میزان آن با توجه به رشته تحصیلی و نوع دروس(نظری-آزمایشگاهی- کارگاهی و یا دروس اصلی- جبرانی) براساس مصوبه هیات امناء دانشگاه تعیین می­شود.
-دانشجو در موقع ثبت نام اولیه و ثبت نام برای هر نیمسال تحصیلی(که معمولاً حدود یک هفته قبل از شروع آن نیمسال است) براساس تقویم آموزشی و علی الحساب شهریه  را (که از طریق حسابداری اعلام می­شود) را پرداخت می­کند.
-در صورتی که تخفیفی بابت شهریه شامل دانشجویان بشود ، این تخفیف پس از تصویب  هیات امنا دانشگاه در کارنامه مالی دانشجویان اعمال میگردد.
-شهریه متغیر پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد براساس اولین ترم انتخاب واحد دانشجو دریافت می شود و برای نیمسال های بعد در صورتی که دانشجو هیچ واحد آموزشی نداشته باشد، فقط شهریه ثابت دریافت خواهد شد. دفاع از پایان نامه منوط به تسویه کامل خواهدبود.
-در صورت انصراف، حذف ترم و یا اخراج دانشجو  در هر یک از مراحل تحصیل و به هر دلیل در فاصله کمتر از 14 روز پس از شروع ترم ( براساس تقویم آموزشی واحد) شهریه ثابت کسر و پس از این تاریخ دانشجو موظف به تسویه حساب شهریه کامل (ثابت و متغیر) براساس انتخاب واحد ترم خواهد بود.
-دانشجو موظف است تا دو ماه قبل از شروع امتحانات پایان ترم نسبت به تسویه حساب قطعی شهریه ترم اقدام نماید. در غیر این صورت حساب سیستم آموزشی دانشجو مسدود و اجازه شرکت در امتحانات را نخواهد داشت.
-هزینه های مربوط به رساله در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده دانشجو بوده و در تعرفه شهریه های متغییر پایان نامه لحاظ نشده است.
-در صورتی که چک دانشجو بابت شهریه از بانک برگشت بخورد و شهریه وصول نشود، در کارنامه مالی وی بعنوان امتیاز منفی (چک برگشتی) ثبت و دانشجو باید تمام شهریه  ترم های بعد را در زمان انتخاب واحد به­ صورت نقدی پرداخت نماید و از تسهیلات پرداخت اقساطی شهریه تا آخر دوره محروم خواهد شد.
شهریه

شهریه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا واحد پردیس نیمسال دوم 95-94 (فایل EXCEL)
شهریه مقطع کارشناسی ارشد و دکترا واحد پردیس نیمسال اول 95-94 (فایل EXCEL)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​