آزمون زبان انگلیسی تولیمو برای سومین بار روز سه شنبه 7 بهمن ماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد