برای اولین بار آزمون زبان انگلیسی تولیمو با حضور نمایندگان سازمان سنجش روز سه شنبه 9 دیماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در سایت صبا دانشگاه به صورت الکترونیکی برگزار شد