برگزاری کلاس مجازی با نرم افزار Adobe connect

 

 

 

1- ویدئوی آموزشی - بخش اول (دانلود)-راهنمای تصویری - بخش اول (دانلود)

 2- ویدئوی آموزشی - بخش دوم (دانلود)- راهنمای تصویری - بخش دوم (دانلود) 

 

ایجاد اتاق های بحث جداگانه در Adobe Connect (دانلود)

 

 

راهنمای برگزاری کلاس آنلاین در سامانه مبین (دانلود)