راهنمای کاربری سامانه مبین، ایلرن و پیشخوان دانشگاهی

              

راهنمای برگزاری کلاس ویژه اساتید

      

            

راهنمای کاربری کلاس ویژه دانشجویان

              

راهنمای مشاهده فایلهای ضبط شده کلاس

      

      

راهنمای سامانه ایلرن، ویژه اساتید (دانلود راهنمای تصویری)

              

راهنمای برگزاری آزمون تشریحی در پیشخوان از طریق ارسال تمرین

      

              

راهنمای فشرده سازی و کاهش حجم فایلها