آدرس سامانه های آموزش مجازی
 
  1. آدرس سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی:        lms.uk.ac.ir

  2. آدرس سامانه مبین (کلاس آنلاین):         mobin.uk.ac.ir

  3. آدرس سامانه ایلرن (کلاس آنلاین):       elearn.uk.ac.ir

  4. آدرس پیشخوان دانشگاهی:        my.uk.ac.ir


گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن تبریک شروع سال تحصیلی جدید به تمامی دانشجویان و عرض خیر مقدم به دانشجویان گرامی جدیدالورود، برای این عزیزان سالی سرشار از سلامتی و موفقیت آرزو می نماید.